Wypadek wózkiem widłowym

WYPADEK WÓZKIEM WIDŁOWYM

Wózki widłowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego, nawet jeśli posiadają odpowiednie licencje. Potwierdzają to liczne statystyki, które informują o tym, że każdego roku dochodzi do ponad 2000 wypadków z ich udziałem.

Nie trudno o wypadek i ciężkie urazu kończyn, przede wszystkim stóp, zgniecenia oraz urazy w obrębie kręgosłupa. Nawet jeśli pracodawcy zadbają o wózki widłowe, którymi dysponują, a pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, to jednak nie da się wykluczyć zdarzeń losowych.

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem wózków widłowych:

  • niewystarczające lub niepełne szkolenia. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownikom, a ponadto kontrolować, czy posiadają wymagane uprawnienia, czego jednak zdarza im się nie czynić
  • brak serwisu oraz kontroli stanu technicznego wózka widłowego, który będąc niesprawnym bądź zepsutym, staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego
  • wózek widłowy odpowiada za niebezpieczne warunki pracy, ponieważ nie lubi ciasnych i ruchliwych przestrzeni. Niezbędne staje się należyte oznakowanie

Zarówno kierowcy, jak i inni pracownicy, którzy uczestniczyli w wypadku z udziałem wózka widłowego, mają pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie, które przysługuje im z tytułu no win no fee.

Nasza kancelaria pomaga wszystkich Klientom uzyskać należne odszkodowanie za poniesione obrażenia, a mając na uwadze, że wózki widłowe często powodują bardzo poważne urazy uniemożliwiające powrót do pracy, pomagamy także w organizacji najskuteczniejszej formy leczenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Ocenimy sytuację i dostarczymy informacji, czy są Państwo uprawnieni do otrzymania odszkodowania za wypadek z udziałem wózka widłowego. Odpowiemy również na wszystkie zadanie pytania.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE