Wypadki w kuchni

WYPADKI W KUCHNI

Każda osoba, które uległa wypadkowi podczas pracy w kuchni, może domagać się odszkodowania. Trudno nie zdawać sobie sprawy z tego, że w kuchni, w szczególności w godzinach szczytu panuje naprawdę duży ruch. Do tego dokłada się stres i nawał obowiązków. Kuchnia staje się zatem miejscem podwyższonego ryzyka, gdzie nie trudno o wypadki. Te, które zdarzają się także losowo i niespodziewanie, nawet jeśli pracodawcy dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Podczas pracy na kuchni bardzo ważnym aspektem są szkolenia personelu. Pozwalają zapoznać się z obsługą urządzeń i maszyn kuchennych. Jeśli wypadek spowodowany był brakiem odpowiedniego przeszkolenia, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu rażących zaniedbań.

Najczęstsze urazy w kuchni:

  • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej, mokrej, tłustej lub nierównej podłodze
  • wynikające z przeszkód na podłodze
  • skaleczenia oraz rany w wyniku użytkowania ostrych narzędzi oraz w związku z kontaktem z potłuczonymi naczyniami
  • oparzenia wodą lub substancjami żrącymi

Pomożemy Państwu ocenić daną sytuację, a także pokierujemy co należy robić dalej, aby uzyskać przysługujące należności finansowe.

Zgłoś sprawę:

020 3519 3791

SPRAWDŹ POZOSTAŁE